Rekrutacja | IQMETAL.JOBS

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych"

___
IQ Metal Sp. z o.o.
Kniewska 7, 70-486 Szczecin, Polska
Tel. (+48) 918 815 050
Email: info@iqmetal.com